پیچ ها

پیچ بوکسی شیروانی سرمته

نام محصول: پیچ بوکسی شیروانی سرمته مشخصات و نوع جنس: جنس این نوع پیچ از فولاد مخصوص تولید پیچ C1022A و پوشش گالوانیزه سرد می باشد. کله پیچ بصورت آچاربوکس خور و نوک پیچ بصورت سرمته میباشد . در این نوع پیچ از یک واشر فلزی و یک واشر پلاستیکی بصورت متصل شده به یکدیگر …

پیچ بوکسی شیروانی سرمته ادامه »

پیچ سرتخت سرمته

نام محصول: پیچ سرتخت سرمته مشخصات و نوع جنس : جنس این نوع پیچ از فولاد مخصوص C1022A و پوشش گالوانیزه سرد میباشد. کله پیچ بصورت سر خزینه و دارای شیارهای برجسته جهت استپ آخر کار و چفت شدن نهایی می باشد . ضمنا سرپیچ دارای سرپیچ گوشتی چهارسو و نوک پیچ بصورت سرمته می …

پیچ سرتخت سرمته ادامه »

پیچ سازه به سازه سرمته

نام محصول: پیچ سازه به سازه سرمته مشخصات و نوع جنس: جنس این نوع پیچ از فولاد مخصوص C1022A و پوشش گالوانیزه و فسفات خاکستری و روغن ضد زنگ میباشد. کله این نوع پیچ بصورت عدسی شکل و چهارسو خور میباشد و سطح زیر گل پیچ دارای 18 الی 24 عدد شیار برجسته میباشد که …

پیچ سازه به سازه سرمته ادامه »

پیچ سازه به سازه سرسوزنی (درایوال)

نام محصول: پیچ سازه به سازه سرسوزنی (درایوال ) مشخصات و نوع جنس : جنس این نوع پیچ از فولاد مخصوص C1022A و پوشش گالوانیزه و فسفات خاکستری و روغن ضد زنگ میباشد . کله این نوع پیچ بصورت عدسی شکل و چهارسو خور میباشد و سطح زیر گل پیچ دارای 18 الی 24 عدد …

پیچ سازه به سازه سرسوزنی (درایوال) ادامه »

پیچ واشردار سرمته

نام محصول: پیچ واشردار سرمته مشخصات و نوع جنس: جنس این نوع پیچ از فولاد مخصوص C1022A و پوشش گالوانیزه سرد می‌باشد . کله این نوع پیچ به صورت قارچ می باشد و سطح زیر گل پیچ صاف می باشد تا دقیقاً روی نمای کار نشسته و همسطح گردد . ضمنا سرپیچ دارای سر پیچ …

پیچ واشردار سرمته ادامه »

پیچ پانل سرسوزنی (درایوال)

نام محصول: پیچ پانل سرسوزنی (درایوال) مشخصات و نوع جنس: جنس این نوع پیچ از فولاد مخصوص C1022A و پوشش گالوانیزه و فسفات خاکستری و روغن ضد زنگ می باشد. کله این نوع پیچ به صورت سرتخت و آچار گیر چهارسو خور می باشد و زیر گل پیچ به صورت شیپوری می باشد که بتواند …

پیچ پانل سرسوزنی (درایوال) ادامه »

پیچ پانل سرمته

نام محصول: پیچ پانل سرمته مشخصات و نوع جنس: جنس این نوع پیچ از فولاد مخصوص C1022A و پوشش گالوانیزه و فسفات خاکستری و روغن ضد زنگ می باشد. کله این نوع پیچ به صورت سرتخت و آچار گیر چهارسو خور می باشد و زیر گل پیچ به صورت شیپوری می باشد که بتواند به …

پیچ پانل سرمته ادامه »

پیچ سر تخت دوگام سوزنی

نام محصول: پیچ سرتخت دوگام سوزنی مشخصات و نوع جنس : جنس این نوع پیچ از فولاد مخصوص C1018 و پوشش گالوانیزه سرد می‌باشد . کله این نوع پیچ به صورت سر خزینه و دارای شیارهای برجسته جهت استپ آخر کار و چفت شدن نهایی می باشد . ضمنا سرپیچ دارای سر پیچ گوشتی چهارسو …

پیچ سر تخت دوگام سوزنی ادامه »

پیچ بولتکس

نام محصول: پیچ بولتکس مشخصات و نوع جنس: جنس این نوع پیچ از فولاد مخصوص C1018 و پوشش گالوانیزه سرد می باشد.کله این نوع پیچ بصورت گرد و آچارخور سرستاره ای می باشد و نوک پیچ بصورت سر سوزنی و نوک تیز میباشد. دنده یا رزوه پیچ بصورت دوگام Hi-Lo یعنی یک دنده درشت و …

پیچ بولتکس ادامه »