قبل
بعد
درباره بازرگانی پیچ مکث تایوان

وارد کننده انحصاری محصولات مکث تایوا درایران به عنوان یک شرکت ….

محصولات مکث در کجا استفاده میشود

ساختمان های پیش ساخته
سقف و دیوار کاذب
کانکس و کاروان
سازه های LSF
سقف های شیروانی
در و پنجره های upvc